Viktig informasjon - Levering av e-sigaretter til Norge

Kjære kunde.

Fra og med 1. juli 2024 vil det være viktige endringer i lovgivningen i Norge som påvirker våre tjenester:

  1. Vi er ikke lenger tillatt å vise bilder av våre produkter (vi håper dette kan endres senere).
  2. Vi kan kun selge produkter med tobakkssmak. Dersom du bruker mentholsmak eller andre smaker, anbefaler vi å hamstre før denne datoen.
  3. Vi har ikke lov til å tilby kvantumsrabatter.
  4. Alle produkter må være registrert, men vi har allerede erfaring med dette da vi selger til andre EU-land.

Vi setter pris på din forståelse og samarbeid i forbindelse med disse endringene. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Levering til Norge:

Det er ikke lenger minstebeløp for import til Norge, så all privat import belastes med toll og moms uansett beløp. For å overholde disse reglene er alle priser på vår hjemmeside inkludert toll og moms, som vil bli betalt av Ezee e-sigaretter på vårt norske VOEC-nummer (2032392).

Ezee Trading ApS er registrert i VOEC-registeret hos Skatteetaten

Som kunde er det ditt ansvar å få fortollet varer dersom de blir stoppet i tollen.

Ezee Trading Aps kan kun sælge e-cigaretter med nikotin til kunder der har en lægeerklæring og vi fratager os ethvert ansvar efter afsendelse af produkterne.  Les mer nedenfor

Ezee Trading Aps er kun tilladt at sælge  e-cigaret ordrer op til NOK 3000 incl moms og forsendelse.  Dette er Told regler vi overholder.

Privatimport af e-cigaretter med nikotin
Privatimport av e-sigaretter til personlig medisinsk bruk er tillatt fra EU/EØS-området. Produktet må blant annet være lovlig ervervet og til personlig bruk. Tolletaten kan be om dokumentasjon på at kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring.

Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Hvor stor mengde det vil si vil variere fra person til person, og ved kontroll av forsendelser vil tollen enten forholde seg til den anbefalte doseringen på produktet eller på resepten/legeerklæringen privatpersonen som importerer produktet, legger frem som dokumentasjon.

Ved medbringing er tillatt mengde avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra. Ved medbringing fra EU/EØS-området er det tillatt med høyst ett års forbruk, mens det fra tredjeland er tillatt med høyst tre måneders forbruk.

Les mere om privatimport af e-cigaretter med nikotin.

Noen problemer med VOEC-ordningen på Posten betyr at enkelte forsendelser fortsatt vil bli lagt til merverdiavgift, en moms som du som kunde må betale. HVIS dette skjer, er det bare å betale moms og toll som belastes OG sende kvittering på betalingen til info@ezee-e.dk.  Da vil vi refundere merverdiavgiften til kredittkortet ditt. Vi kan ikke tilbakebetale noen toll, men vi vil gi deg ekstra varer på beløpet neste gang du bestiller varer her på nettstedet. Hvis du kjøper på dette nettstedet, har du godtatt vilkårene her.