Resirkuleringsinformasjon for WBA og WEEE

Ezee Trading ApS er registrert i RENAS AS. Medlemsliste: https://renas.no/vare-medlemmer/
Bevis på medlemsbevis pdf-fil. Vi kan da informere om at det er betalt miljøbidrag ved eksport.

Elektrisk og elektronisk utstyr, sammen med medfølgende batterier, inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være skadelige for menneskers helse og miljøet hvis de ikke kastes på riktig måte.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med det overkryssede søppelkassesymbolet nedenfor. Det betyr at de ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men samles separat.

Alle kommuner har etablert innsamlingssystemer der brukte bærbare batterier hentes direkte fra husholdninger eller kan leveres gratis av innbyggerne på gjenvinningssentraler og andre innsamlingssteder. For mer informasjon, ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

ezee weee wha crossed out bin