Kjøpsvilkår og betingelser

Begrensninger

Kjøp av personer under atten (18) er ikke tillatt i Norge. Verifisering av kjøperens alder er påkrevet.

Ezee products Ltd forbeholder seg retten til å kansellere enhver salgstransaksjon basert på eget skjønn der den med rimelighet mener kjøperen er mindreårig eller kjøper produkter på vegne av en mindreårig.

1. Omfang

Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle bestillinger som er plassert via vår nettbutikk av forbrukere eller forhandlere.

Forbruker betyr en person som handler for formål som helt eller hovedsakelig ligger utenfor den enkeltes handel, virksomhet, håndverk eller yrke;

Handler betyr en person som handler for formål knyttet til vedkommendes handel, virksomhet, håndverk eller yrke, enten han handler personlig eller gjennom en annen person som handler i den næringsdrivendes navn eller på den næringsdrivendes vegne.

Disse vilkårene gjelder også for handelsmenn for fremtidige kommersielle forhold uten behov for noe formelt uttrykk for dem. Med mindre det er uttrykkelig godkjent av oss, kan vi ikke akseptere kontrakts gyldigheten av noen motstridende eller utfyllende generelle vilkår og betingelser som brukes av noen næringsdrivende. 

2. Kontraktspartner, kontraktdannelse

Kjøpsavtalen inngås med Ezee Trading ApS som er juridisk ansvarlig. Adresse: Birkerød Kongevej 137F, 3460 Birkerød, Danmark. Email questions@ezee-e.com, Telefon:  +45 3156 1702
CVR nummer: 26273188

All handel skjer bare på online, og vi leverer til deg i hele Norge. Alle priser er inklusive MVA.

Det er ikke lenger minstebeløp for import til Norge, så all privat import belastes med toll og moms uansett beløp. For å overholde disse reglene er alle priser på vår hjemmeside inkludert toll og moms, som vil bli betalt av Ezee e-sigaretter på vårt norske VOEC-nummer: 2032392.

Dette betyr at du kan bestille for  inntil 2.999 NOK og e-sigarettene dine blir levert på døren med alle avgifter og merverdiavgift betalt. For mer informasjon.

Visning av produkter i nettbutikken utgjør et bindende tilbud fra vår side om å inngå en kontrakt overfor varene. Du kan legge produktene våre i kurven din uten forpliktelser, og endre oppføringene dine når som helst før du sender en bindende ordre ved å bruke korreksjonsfasilitetene som er gitt for dette formålet og forklart under bestillingsprosessen. Kontrakten er dannet ved å fylle ut betalingsknappen som indikerer at du godtar tilbudet vårt om varene i kurven din. Når du har sendt betalingen din, vil du umiddelbart motta en bekreftelse via e-post.

3. Kontraktspråk, lagring av kontraktsteksten

Språket som er tilgjengelig for å inngå kontrakten er engelsk. Vi lagrer teksten i kontrakten og videresender bestillingsdataene og våre vilkår til deg via e-post. Teksten til kontrakten er ikke tilgjengelig via internett av sikkerhetsmessige årsaker.

4. Leveringsbetingelser

Vi sender bare varer underveis; henting av kunden er ikke mulig. Levering (Kjøp under 750 kroner): 40,00 NOK, beløpet over er gratis frakt. Vi sender varene hurtigst mulig, og gjerne samme dag som du bestiller. Det vanligste er at du mottar varene 5-6 dager etter i postkassen. Leveringen skjer bare til den adressen du har opplyst ved bestillingen. Vi tar forbehold for forsinket levering grunnet; leverandørsvikt, force majeure eller lignende. Skulle dette oppstå, vil du få beskjed hurtigst mulig. Leveringstiden på 5-6 dager skyldes at våre pakker sendes fra Danmark. Alle pakker blir sendt med Post Nord og deretter det norske postvesnet – Posten. Alle bestillinger spores.

Ekspressfrakt er tilgjengelig med DHL eller UPS, som koster 195 NOK. Levering er 1-3 dager.

5. Betaling

Kontant på forhånd

Vi må motta betaling på forhånd før bestillingen din kan behandles og varene kan sendes. Ved betaling vil betalingen holdes på kontoen din i samsvar med vilkårene for kortet ditt til vi trekker tilbake eller avviser betalingen. Beløpet trekkes tidligst når varene er sendt. Det kan ikke under noen omstendigheter trekkes fra et større beløp enn det du har godkjent på kjøpstidspunktet.

Kredittkort

Når du sender inn bestillingen, sender du kredittkortopplysningene dine samtidig til betalingsleverandøren. Etter at du har identifisert deg som den juridiske kortholderen, vil kredittkortselskapet starte betalingstransaksjonen. Betalingstransaksjonen utføres automatisk av kredittkortselskapet og belastes kortet ditt. Vi mottar, oppbevarer og lagrer IKKE kreditkort-detaljene dine.

Bankoverføring

Hvis du valgte å betale via bankoverføring, vil vi gi deg detaljene som gjør det mulig for deg å gjøre det. Det er et krav at du oppgir bestillingsnummeret ditt som referanse med bankoverføringen, ettersom vi ellers ikke kan matche betalingen din med bestillingen.

6. Skader under levering

For forbruker gjelder følgende: Hvis varene leveres med åpenbar skade forårsaket under levering, må du rapportere feilen til transportøren og varsle oss uten forsinkelse. Unnlatelse av å klage eller ta kontakt påvirker ikke på noen måte dine juridiske rettigheter eller håndhevelsen av slike rettigheter, spesielt dine garantirettigheter. Imidlertid hjelper du oss med å hevde våre egne krav mot transportøren eller transportassurandøren.

7. Garanti og reklamasjonsrett

Vi har en juridisk plikt til å levere produkter som er i samsvar med denne kontrakten. Lovfestede garantirettigheter gjelder. Informasjon om eventuelle tilleggsgarantier og deres eksakte betingelser som måtte gjelde finner du ved siden av produktet eller på ulike informasjonssider i nettbutikken, hvis det er aktuelt. Du har rett til å klage på produkter som er feil eller mangler ved kjøp og mottak. Denne retten gjelder i 2 år, men dekker kun material- og fabrikasjonsfeil. Det er et krav at reklamasjonen er berettiget og at feilen ikke skyldes feil ved bruk av produktet eller annet som kan ha skadet produktet. Det bemerkes imidlertid at batterier samt filtre er forbruksvarer og slitedeler som ikke kan forventes å vare i 2 år. Disse dekkes derfor ikke av garantien.

8. Rett til å avbestille

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Avbestillingsperioden utløper etter 14 dager fra den dagen du anskaffer, eller en tredjepart som ikke er transportøren og angitt av deg kjøper, fysisk besittelse av den siste varen.

For å utøve retten til å kansellere, må du informere oss Ezee Trading ApS, Hørskætten 10, 2630 Taastrup, Danmark (questions@ezee-e.com, Telefon:  +45 3156 1702 mandag-fredag mellom 9-14) om din beslutning om å kansellere denne kontrakten med en klar erklæring om hvorfor du ønsker å kansellere. For å overholde avbestillingsfristen, er det tilstrekkelig for deg å sende din kommunikasjon om din utøvelse av retten til å kansellere før kanselleringsperioden er utløpt.

9. Effekter av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten vil vi tilbakebetale deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene, hvis du har kansellert bestillingen før forsendelse (bortsett fra tilleggskostnadene som oppstår hvis du valgte en annen type levering enn den billigste typen standardlevering. tilbudt av oss). Vi kan trekke fra refusjonen for verditap på leverte varer, hvis tapet er et resultat av unødvendig håndtering fra deg. Vi vil foreta refusjonen uten unødig forsinkelse, og ikke senere enn;

(a) 14 dager etter dagen vi mottar alle leverte varer fra deg, eller

(b) (hvis tidligere) 14 dager etter dagen du fremlegger bevis for at du har returnert varene, eller

(c) hvis det ikke ble levert varer, 14 dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten.

Vi betaler refusjonen med samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; under alle omstendigheter vil du ikke pådra deg noen avgifter som følge av refusjonen.

Vi kan holde tilbake refusjon til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis for at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som er først. Du skal sende varene tilbake eller overlevere dem til oss uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra dagen du meddeler oss kanselleringen din fra denne kontrakten. Fristen er oppfylt hvis du sender varene tilbake før perioden på 14 dager er utløpt.

Du får bære de direkte kostnadene for retur av varene.

9. Etiske retningslinjer

Vi er underlagt følgende atferds kodeks: Trusted Shops 

10. Distribusjon / E-handel

Ezee products Ltd autoriserer markedsføring av sine produkter på Internett og dette utelukkende på nettsidene til sine distributører (unntatt alle "markedsplasser" eller lignende salgsplattformer), med forbehold om overholdelse av visse betingelser (kvaliteten på distributørenes nettsted, overholdelse av sistnevnte med det grafiske charteret, overholdelse av regelverket for helseregler og forhåndsavtale fra selskapet Ezee products Ltd for reklame eller eksepsjonelle kampanjer, etc.). Ved manglende overholdelse av de nevnte betingelsene kan Ezee products Ltd suspendere Kundens rett til å selge sine produkter på Internett.
Selskapet Ezee products Ltd forbeholder seg også retten til å avbryte alle kommersielle relasjoner med det, dersom det viser seg at dets distributør skader merkevaren eller dets image og til å iverksette nødvendige tiltak for å få erstatning for skade.